Σεμιναριακά μαθήματα εκμάθησης πληροφορικής στους Ιερείς της Ιεράς Μητροπολεως από το Κέντρο...

Σεμιναριακά μαθήματα εκμάθησης πληροφορικής στους Ιερείς της Ιεράς Μητροπολεως από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΕΥΡΩΙΔΕΑ» Καρδίτσας

Σεμιναριακά μαθήματα εκμάθησης πληροφορικής στους Ιερείς της Ιεράς Μητροπολεως από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΕΥΡΩΙΔΕΑ» Καρδίτσας

Χθες, Τρίτη 7 Ἰουνίου 2016, ὁλοκληρώθηκαν τὰ δ ω ρ ε ὰ ν σεμιναριακὰ μαθήματα ἐκμάθησης πληροφορικῆς στοὺς κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, εὐγενὴς πρωτοβουλία καὶ προσφορὰ τοῦ Κέντρου Διὰ Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.) «ΕΥΡΩΙΔΕΑ» Καρδίτσας, μὲ τὴν ἀπόκτηση τοῦ πιστοποιητικοῦ γνώσεων ECDL (Εὐρωπαϊκὸ Δίπλωμα Κατάρτισης στοὺς Ὑπολογιστὲς) κατόπιν γραπτοῦς δοκιμασίας.

Σὲ αὐτὸ τὸ κάλεσμα γιὰ γνώση καὶ κατάρτιση ἀνταποκρίθηκαν μὲ μεγάλη συμμετοχὴ οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, καθὼς ὀφείλουμε ὅλοι μας, ἕνεκα τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ σύγχρονου τρόπου ζωῆς, νὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ διαχειριζόμαστε ὀρθῶς καὶ νὰ ἀξιοποιοῦμε καταλλήλως τὴν τεχνολογία καὶ τὸ διαδίκτυο στὸ πολυσχιδὲς ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος εὐχαρίστησε ἀπὸ καρδιᾶς τὸν κ. Γεώργιο Τζέλλο καὶ τὰ λοιπὰ στελέχη τῆς διοίκησης τοῦ Κ.Ε.Κ. «ΕΥΡΩΙΔΕΑ» γιὰ τὴν ἀγαστὴ συνεργασία, τὶς ὑψηλῆς ποιότητας προσφερόμενες ὑπηρεσίες τους, τὸ κῦρος καὶ τὴν ἀξιοπιστία τοῦ ἄριστα ἐκπαιδευμένου ἐπιστημονικοῦ καὶ διοικητικοῦ προσωπικοῦ.

Ιερά μητρόπολη (1)

Ιερά μητρόπολη (2)

Ιερά μητρόπολη (4)