Σε κυκλοφορία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η παράκαμψη Ριζοβουνίου

Σε κυκλοφορία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η παράκαμψη Ριζοβουνίου

Σε κυκλοφορία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η παράκαμψη Ριζοβουνίου

Δόθηκε σε κυκλοφορία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η παράκαμψη Ριζοβουνίου για να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών προσαρμογής της παράκαμψης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Παρακαλούνται οι χρήστες της οδού να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθετημένη εργοταξιακή σήμανση στην είσοδο και έξοδο της παράκαμψης.

SHARE