Σχεδιάζουμε το νέο Πρόγραμμα LEADER (CLLD) 2014-2020

Σχεδιάζουμε το νέο Πρόγραμμα LEADER (CLLD) 2014-2020

«Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων της Καρδίτσας»

Σχεδιάζουμε το νέο Πρόγραμμα LEADER (CLLD) 2014-2020

Ο Δήμος Αργιθέας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε) διοργανώνει την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στη Τ.Κ. Ανθηρού (Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος), στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER (CLLD) της Π.Ε. Καρδίτσας για την περίοδο 2014-2020.

Το σχέδιο Τοπικού Προγράμματος LEADER, με προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής το σύνολο των Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, θα σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης ως προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.

Η εκδήλωση έχει σαν στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση και την καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό του Δήμου Αργιθέας, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος LEADER 2014-2020 (κατηγορίες έργων, δικαιούχοι, ύψος ενίσχυσης, επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.) καθώς και την τεκμηρίωση για την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής.

SHARE