Ανακοίνωση – πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων στον ∆ήµο Λίμνης Πλαστήρα.

Ανακοίνωση – πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων στον ∆ήµο Λίμνης Πλαστήρα.

Ανακοίνωση – πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων στον ∆ήµο Λίμνης Πλαστήρα.

Ημερομηνία:
Τετάρτη, Ιούνιος 15, 2016
Δείτε την πρόσκληση στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

SHARE