Νέα πτώση στα αγροτικά εισοδήματα κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τον Απρίλιο

Νέα πτώση στα αγροτικά εισοδήματα κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τον Απρίλιο

Νέα πτώση στα αγροτικά εισοδήματα κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τον Απρίλιο

Υποχώρηση 6,2% εμφάνισαν οι τιμές των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων τον Απρίλιο, ενώ πτωτικά (-3,2%) κινήθηκαν και οι τιμές των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Απριλίου 2016 σημείωσε μείωση 6,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2015, έναντι αύξησης 8,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2015 προς το 2014.

Σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2016, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών του Απριλίου 2016 υποχώρησε κατά 3%, έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2015.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2015 – Απριλίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2014 – Απριλίου 2015, εμφάνισε αύξηση 1,1%, έναντι ανόδου 0,4% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Σε ότι αφορά τον Γενικό Δείκτη Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του Απριλίου 2016 υποχώρησε κατά 3,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους, έναντι μείωσης 1,7% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2015 προς το 2014.

Σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2016, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών του Απριλίου κατέγραψε οριακή μείωση 0,2%, έναντι οριακής αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2015.

Τέλος, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2015 – Απριλίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2014 – Απριλίου 2015, εμφάνισε πτώση 2,2%, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.