Νέος αναπτυξιακός νόμος: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα επενδυτικά σχέδια

Νέος αναπτυξιακός νόμος: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα επενδυτικά σχέδια

Νέος αναπτυξιακός νόμος: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα επενδυτικά σχέδια

Βάζοντας στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την παραγωγή και την καινοτομία μπαίνει σε λειτουργία ο νέος αναπτυξιακός νόμος, φιλοδοξώντας να δημιουργηθούν επενδύσεις 4 ευρώ για κάθε 1 ευρώ επιδότησης.

Όπως αναφέρουν από το υπουργείο, μόνο για φέτος είναι δεσμευμένοι πόροι ύψους 340 εκατ. ευρώ και συνολικά 3,6 δισ. ευρώ.

Το σκεπτικό του υπουργείου βασίζεται στην αρχή να μη δοθούν πολλά χρήματα σε λίγες κατηγορίες επενδύσεων, αλλά μα προσανατολιστούν οι πόροι προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την πρωτογενή παραγωγή, την καινοτομία, τις περιφερειακές ανισότητες, με εγγυημένους πόρους που έχουν εγκριθεί προκαταβολικά. Βασικό ζητούμενο, όπως αναφέρει το υπουργείο, είναι η διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας (branding) της χώρας προς τα έξω, αλλά και προς το εσωτερικό. Αυτό θα καταστεί εφικτό, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, δίνοντας έμφαση σε επιλεγμένους τεχνολογικούς τομείς, που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

Με απόφαση, λοιπόν, του υπουργού Οικονομίας, μειώνεται στις 50.000 ευρώ από 100.000 ευρώ το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις προκειμένου να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο.

Επιπλέον, μπορούν να συγχωνεύονται η πέμπτη, η έκτη και η έβδομη δόση για τα επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όταν το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Δηλαδή μειώνεται σε 5-6 έτη από 7 που προβλεπόταν στο αρχικό νομοσχέδιο ο χρόνος αποπληρωμής των ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, τον 3299/2004 και τον 3908/2011.

Προβλέπει παράλληλα ότι όσες επιχειρήσεις υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια ύψους έως 300.000 ευρώ και διαθέτουν βιβλία Β΄ κατηγορίας δεν θα πρέπει να αλλάξουν κατηγορία και να μεταφερθούν στη Γ΄ κατηγορία, όπως αναφερόταν στο αρχικό νομοσχέδιο.

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004, ενώ αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί αποδεδειγμένα το 50% του εγκεκριμένου κόστους, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2018.

Παραμένει  η πρόβλεψη ότι η πρώτη δόση που ισούται με το1/7 της προβλεπόμενης επιχορήγησης και καταβάλλεται με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου για την  πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου. Η  δεύτερη δόση, ισόποση με την πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η τρίτη δόση, ισόποση με τις δύο προηγούμενες, καταβάλλεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Οι παραπάνω διαδικασίες, μπορεί να διαρκέσουν κατ΄ανώτατο σε δύο έτη, αφού τον Ιούνιο του 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια.  Το υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης, καταβάλλεται σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις από το επόμενο έτος μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.  Οπότε προκύπτει, ότι η πληρωμή των επιχορηγήσεων θα ολοκληρώνεται κατ΄ ανώτατο σε έξι έτη, έναντι επτά που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο και κατ΄ελάχιστον στα πέντε έτη.