Νέος Πρόεδρος στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου!

Νέος Πρόεδρος στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου!

Νέος Πρόεδρος στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου!

Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (Σ.Τ.Ξ.Ε.) της Καρδίτσας, που ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, έγιναν στις 14/6/2016 εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Από τους δύο υποψήφιους εξελέγη με πλειοψηφία 6 ψήφων έναντι 4 ο Δρ. Αντώνιος Καραγεώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως νέος Πρόεδρος Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. για την περίοδο 2016-2018.
Ο Δρ. Αντώνιος Καραγεώργος διαδέχεται τον Δρ. Μιχάλη Σκαρβέλη, Καθηγητή του ίδιου Τμήματος, στη θέση του Προέδρου μετά τη θητεία του τελευταίου το χρονικό διάστημα 01/2014 έως 08/2016, ο οποίος και παρουσίασε θετικό έργο με πολλές δράσεις.
Ο νέος Πρόεδρος Δρ. Αντώνιος Καραγεώργος κατέχει τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο των Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι ειδικός στη μελέτη και ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και διδάσκει τα συναφή μαθήματα «Εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων στις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία» και «Σχεδίαση και Εφαρμογές Διαδραστικών Συστημάτων» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. καθώς και τα μαθήματα «Μαθηματικά», «Πληροφορική» και «CAD I» του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του ίδιου Τμήματος.
Ο Δρ. Καραγεώργος έχει λάβει χρηματοδοτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό και την Ελλάδα, καθώς και για εκτέλεση διεθνών ερευνητικών έργων. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 65 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και οι επιστημονικές εργασίες του αριθμούν πάνω από 600 ετεροαναφορές. Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής του διεθνούς περιοδικού ACM Transactions on Autonomous Adaptive Systems, συμμετέχει ως κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και έχει μέχρι σήμερα συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή πάνω από 70 διεθνών συνεδρίων.  Επιπλέον έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο αντικείμενο των Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο Δρ. Καραγεώργος υπηρετεί στο Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. του TEI Θεσσαλίας από το έτος 2013 και έκτοτε προσανατολίζει το επιστημονικό του έργο στις εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου αναπτύσσοντας εθνικές και διεθνείς συνεργασίες. Από τη θέση του Προέδρου το Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. ο Δρ. Καραγεώργος θα συνεχίσει το ίδιο δυναμικά να οδηγεί την εξέλιξη και διεθνή αναγνώριση του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. και θα συμβάλλει σημαντικά στην ανοδική πορεία του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. με γνώμονα την αριστεία και την παραγωγικότητα.

SHARE