Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού...

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

Ανακοινώθηκε η υπ΄αριθμ. 49/10.6.2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή έως τριάντα (30) φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» (ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ) του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο είναι εγκεκριμένο στο ΦΕΚ 1450/10.7.2015, τ.Β’.

Στο ΠΜΣ – ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ γίνονται δεκτοί: α) Απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ή πτυχιούχοι ΑΕΙ συναφούς ειδικότητας, β) Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ και γ) Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

τει ξυλου (1)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. – ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ http://msc.wfdt.teithessaly.gr από τις 13 Ιουνίου 2016 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2016 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση msc.wfdt@teithessaly.gr.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2016 και θα πραγματοποιηθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. στην Καρδίτσα, στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι δυνατόν να υλοποιείται κάθε Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο (πρωί), προκειμένου να διευκολύνονται εργαζόμενοι φοιτητές που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από την Καρδίτσα, όπως έγινε και την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016.

Τα συνολικά δίδακτρα (και για τα 3 εξάμηνα σπουδών) συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ ανέρχονται σε 2.800 € ανά φοιτητή τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

τει ξυλου (4)

Σημειώνεται ότι ο απολογισμός από τη λειτουργία του ΜΠΣ κατά το Α.Ε. 2015-2016 υπήρξε ιδιαίτερα θετικός για τους 30 φοιτητές τους, σύμφωνα με δηλώσεις τους, την αξιολόγηση που πραγματοποίησαν και τις δραστηριότητες που διοργανώθηκαν μέσα στη χρονιά αυτή. Ενδεικτικά αναφέρονται: η εκπαιδευτική επίσκεψη στην Βαλένθια και Βαρκελώνη, η συμμετοχή στην διεθνή έκθεση MEDWOOD, η εκπαιδευτική επίσκεψη σε ιδιαίτερα αξιόλογες ελληνικές επιχειρήσεις, η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο αποκριάτικος χορός, η χριστουγεννιάτικη συνεστίαση κά, τα οποία μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί στις ανακοινώσεις της της ιστοσελίδας του μεταπτυχιακού προγράμματος.

τει ξυλου (2)

Πληροφορίες παρέχονται από τους:

  • Γραμματεία του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. Τηλ.: 24410-64730, e-mail: wfdt@teithessaly.gr
  • Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Ι. Παπαδόπουλο, τηλ. 693-7384777, e-mail: papad@teithessaly.gr; msc.wfdt@teithessaly.gr
  • Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ http://msc.wfdt.teithessaly.gr
  • Γραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΙ Θεσσαλίας: Γερακοπούλου Αργυρώ, Παπαδήμα Τάνια – τηλ.: 2410 684708-709, E-mail: postgraduate@teithessaly.gr

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

SHARE