Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Ιουνίου το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Ιουνίου το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Ιουνίου το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Ιουνίου το Επιμελητήριο Καρδίτσας με θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων  συνεδριάσεων   (31-03-2016).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου οικονομικού έτους 2016 από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εισηγητής: Παπαδημητρίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αλλαγή του εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Εισηγητής: Παππάς Βύρων, Πρόεδρος
SHARE