Νέες πληρωμές από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Νέες πληρωμές από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Νέες πληρωμές από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Περισσότερα από 11,5 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το διάστημα 8 – 13/6 (4.136.956 ευρώ) και 14-17/6 (7.367.618 ευρώ). Μεταξύ των πληρωμών που πραγματοποίησε ο Οργανισμός περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 123.621ευρώ για Μελισσοκομία Νησιών Αιγαίου σε 124 δικαιούχους (14/6).
Επίσης καταβλήθηκαν ποσά για Μεταφορικά νησιών Αιγαίου ενώ πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και πληρωμές που αφορούν πολύ μικρό αριθμό δικαιούχων για Προγράμματα ελαιουργικών φορέων, Αναδιάρθρωση Αμπελώνων και Πρόωρη Συνταξιοδότηση.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 08/06/2016-13/06/2016

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 14/06/2016-17/06/2016

SHARE