284.000,00 ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Καρδίτσας

284.000,00 ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Καρδίτσας

284.000,00 ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Καρδίτσας

Ένα νέο έργο στον τομέα της οδικής ασφάλειας ξεκινά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 284.000,00 € (με ΦΠΑ). Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας και το έργο θα εκτελεστεί με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Ως αιρετή Περιφέρεια παρεμβαίνουμε άμεσα αποκαθιστώντας τμήματα του οδικού δικτύου μας, όπου υπάρχει ανάγκη. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες τις Περιφέρειας έχουν καταγράψει και επισημάνει τις θέσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας, όπου χρίζουν παρέμβασης. Μέλημά μας είναι η ασφάλεια των μεταφορών, πολιτών και εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας αλλά και των επιπτώσεων, τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου».

Οι εργασίες αναφέρονται στην συντήρηση με ασφαλτοτάπητα διαφόρων τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού, αλλά και στην ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού του Ελληνόπυργου. Αφορούν την αποκατάσταση τμημάτων σε οδικούς άξονες, χωρίς απαραίτητα τα τμήματα αυτά να είναι ενιαία (σποραδικά). Τις θέσεις θα υποδείξει η Υπηρεσία. Θα γίνει φρεζάρισμα του τάπητα στις λωρίδες που παρουσιάζουν ζημιές και αποκατάσταση με νέο ασφαλτοτάπητα.