Χρέη αντιπροσώπου στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ο Β. Ελευθερίου

Χρέη αντιπροσώπου στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ο Β. Ελευθερίου

Χρέη αντιπροσώπου στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ο Β. Ελευθερίου

Νέα Εκπροσώπηση για τον τεχνικό κόσμο του Νομού μας, ο οποίος στο εξής θα εκπροσωπείται από έναν ακόμη άνθρωπο του χώρου, αφού χρέη αντιπροσώπου στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) αναλαμβάνει μέχρι και το τέλος της θητείας του συγκεκριμένου οργάνου ο κ. Βασίλειος Ελευθερίου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π..

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εκπροσώπηση αφού ο Νομός μας τα τελευταία χρόνια είτε εκπροσωπείται ελλιπώς, είτε δεν εκπροσωπειται καθόλου στο εν λόγω όργανο.

Στον κ. Β. Ελευθερίου ευχόμαστε καλή θητεία.

SHARE