Παράταση της έγκρισης του glyphosate μέχρι τα τέλη του 2017 αποφάσισε η...

Παράταση της έγκρισης του glyphosate μέχρι τα τέλη του 2017 αποφάσισε η Κομισιόν

Παράταση της έγκρισης του glyphosate μέχρι τα τέλη του 2017 αποφάσισε η Κομισιόν

Μετά την αποτυχία των κρατών-μελών να αναλάβουν την ευθύνη μιας απόφασης για το glyphosate, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να παρατείνει την έγκριση του ζιζανιοκτόνου για περιορισμένο χρόνο, το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2017, για την ακρίβεια μέχρι το ECHA (European Agency for Chemical Products) να εκδώσει τη σχετική γνωμάτευσή του σχετικά με την τοξικολογική κατάταξη της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας. Παράλληλα, η Κομισιόν έχει προτείνει στα κράτη-μέλη ένα κείμενο με περιοριστικούς όρους όσον αφορά τη χρήση του glyphosate στην ΕΕ και τα σκευάσματα που θα εγκρίνονται από τις ίδιες τις χώρες.

Στα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνονται τα εξής:

Απαγόρευση της χρήσης της βοηθητικής ουσίας POE-tallowamine στα σκευάσματα που θα διατίθενται στις χώρες-μέλη
Υποχρέωση των χωρών-μελών για αυστηρότερο έλεγχο των προσυλλεκτικών χρήσεων του ζιζανιοκτόνου σε καλλιέργειες, και
Υποχρέωση των χωρών-μελών για ελαχιστοποίηση των χρήσεων σε χώρους όπως δημόσια πάρκα, προαύλια κ.λπ.
Σύμφωνα με δήλωση του κ. Enrico Brivio, εκπροσώπου της Κομισιόν για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει για τα προτεινόμενα περιοριστικά μέτρα και συνεχίζεται η προσπάθεια για την υιοθέτησή τους το συντομότερο δυνατό.