ΕΛΓΑ: Αποτελέσματα για 135 προσλήψεις με την ΣΟΧ 1/2016 www.dikaiologitika.gr

ΕΛΓΑ: Αποτελέσματα για 135 προσλήψεις με την ΣΟΧ 1/2016 www.dikaiologitika.gr

ΕΛΓΑ: Αποτελέσματα για 135 προσλήψεις με την ΣΟΧ 1/2016  www.dikaiologitika.gr

Ο ΕΛΓΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛΓΑ, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΕΛΓΑ σας ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2016 με αριθ. πρωτ. 2215//23-2-2016 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

 

 

ΠΗΓΗwww.dikaiologitika.gr
SHARE