Ικανοποιητική η πρώτη συγκέντρωση στη Γενική Συνέλευση της ομάδας του Αστέρα    

Ικανοποιητική η πρώτη συγκέντρωση στη Γενική Συνέλευση της ομάδας του Αστέρα    

Ικανοποιητική η πρώτη συγκέντρωση στη Γενική Συνέλευση της ομάδας του Αστέρα    

Ενημέρωση για τα λειτουργικά έξοδα και τα οικονομικά της ομάδας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο  της 1ης Γενικής Συνέλευσης της ομάδας του Αστέρα.

Κατά την  διάρκεια της Συνέλευσης ζητήθηκε από καινούρια άτομα να πλαισιώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε επαναληπτική Γ.Σ. για την Τρίτη 5 Ιουλίου στο γήπεδο του Αστέρα, για την τελική συζήτηση, την επίλυση των θεμάτων και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

SHARE