Πρωτοπορεί η Ιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρωτοπορεί η Ιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρωτοπορεί η Ιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οργανώνεται διαδικτυακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε θέματα Υγείας σε συνεργασία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ».

Περιλαμβάνει τρία εξάμηνα διαδικτυακής φοίτησης, πρακτική άσκηση και μεταπτυχιακή εργασία.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες Υγείας – πτυχιούχους ιατρικών, βιολογικών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών σπουδών, καθώς και αντίστοιχους αποφοίτους Τ.Ε.Ι και κυρίως σε όσους επιθυμούν να εργασθούν σε δομές υγείας όπως κέντρα αποκατάστασης, κλινικές χρονίως πασχόντων, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, οίκους φιλοξενίας ηλικιωμένων, ιδιωτικά θεραπευτήρια, δημόσια Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία, φαρμακευτικές εταιρείας κλπ. Στον ιστότοπο eap.gr θα βρείτε πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 22 Ιουλίου 2016. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα παρακάτω τηλέφωνα: 2610 367321, 2610 367322, 2610 367316 ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο e-mail:gxn@eap.gr

ΠΗΓΗwww.larissanet.gr
SHARE