ΑΣΕΠ: Στις 11/7 ξεκινάει η πρακτική δοκιμασία για την 3Κ/2015

ΑΣΕΠ: Στις 11/7 ξεκινάει η πρακτική δοκιμασία για την 3Κ/2015

ΑΣΕΠ: Στις 11/7 ξεκινάει η πρακτική δοκιμασία για την 3Κ/2015

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι οι ειδικές πρακτικές δοκιμασίες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε’ της 3Κ/2015 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 4/3-6-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) θα διεξαχθούν κατά το πενθήμερο από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουλίου. Θα κληθούν να λάβουν μέρος εκατόν είκοσι τέσσερις (124)

από σας και, όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει η πενταμελής Επιτροπή να διαμορφώσει άποψη για το εάν συγκεντρώνετε ή όχι τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (πέρα από αυτές που έχουν ήδη εξεταστεί και αξιολογηθεί) για θέση του κλάδου Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων την οποία διεκδικείτε.

Αρχικά το ΑΣΕΠ σας ενημερώνει για τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαδοχή των τριών (3) πρακτικών δοκιμασιών [1. Μετακίνηση ανενεργού καλωδίου, 2. Ανύψωση μέσου κύλισης (ράουλου) και 3. Ανάβαση σε καδοφόρο εκσκαφέα] στις οποίες θα κληθείτε να λάβετε μέρος. Η περιγραφή τους αναλύεται στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο και η παρουσίασή τους μέσα από το επίσημο κανάλι του ΑΣΕΠ στο YouTube.

Επίσης, στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο, αναζητήστε το όνομά σας σε έναν από τους πέντε πίνακες για να βρείτε την ημέρα προσέλευσής σας στο Λιγνιτικό Κέντρο. Στο κάτω μέρος του πίνακα θα βρείτε τις λεπτομέρειες του χρονοπρογράμματος που σας αφορά. Σε περίπτωση που χρειάζεσθε διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεσθε στη Γραμματέα της Επιτροπής κ. Μαρκίδη στο τηλέφωνο 2131319331, από 8:30 π.μ. μέχρι 2:00 μ.μ. Θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Συνοδευτικό αρχείο Πρόσκληση Συμμετοχής σε Πρακτική Δοκιμασία

 

ΠΗΓΗwww.dikaiologitika.gr
SHARE