Ξεκίνησαν πληρωμές Σχεδίων Βελτίωσης

Ξεκίνησαν πληρωμές Σχεδίων Βελτίωσης

Ξεκίνησαν πληρωμές Σχεδίων Βελτίωσης

Ξεκίνησαν οι πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων του προηγούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουν ενταχθεί στο νέο ΠΑΑ 2014 – 2020.
Συγκεκριμένα γίνονται πληρωμές για τα Σχέδια Βελτίωσης και θα συνεχιστούν με τις επενδύσεις της Μεταποίησης, τα Δημόσια Έργα, το Leader και την Εξισωτική Αποζημίωση.

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 28/06/2016-30/06/2016