Στο 23,3% η ανεργία τον Απρίλιο

Στο 23,3% η ανεργία τον Απρίλιο

Στο 23,3% η ανεργία τον Απρίλιο

Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2016 ανήλθε σε 23,3% έναντι 25,3% τον Απρίλιο του 2015 και έναντι του αναθεωρηµένου προς τα κάτω 23,7% τον Μάρτιο του 2016. Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον Απρίλιο του 2016, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.676.880 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.115.443 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.262.493 άτοµα. Τα αντίστοιχα µεγέθη κατά τον Απρίλιο των ετών 2011 έως και 2016 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2).

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 106.854 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2015 (αύξηση 3,0%) και κατά 25.600 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2016 (αύξηση 0,7%). Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 90.955 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2015 (µείωση 7,5%) και κατά 20.951 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2016 (µείωση 1,8%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 55.686 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2015 (µείωση 1,7%) και κατά 8.069 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο του 2016 (µείωση 0,2%).

Η εποχική προσαρµογή είναι µια στατιστική τεχνική που «αποµακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από µια χρονολογική σειρά καθιστώντας, µε αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείµενη τάση στη µεταβολή ενός µεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιµήσεις της στα δεδοµένα πολλών µηνών για να µπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιµώµενα µεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος µηνιαίων εκτιµήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά µια σηµαντική µεταβολή των µεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Δείτε την σχετική έρευνα εδώ.

SHARE