«Έρχεται» το ηλεκτρονικό αστυνομικό τμήμα

«Έρχεται» το ηλεκτρονικό αστυνομικό τμήμα

«Έρχεται» το ηλεκτρονικό αστυνομικό τμήμα

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη υπεγράφη μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μέσω του πρωτοκόλλου ενεργοποιείται η διαδικτυακή διασύνδεση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μέσω της πλατφόρμας Police on Line της Ελληνικής Αστυνομίας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα μπορούν να αναζητούν ηλεκτρονικά αντίγραφα Ποινικού Μητρώου.

Οι διαδικτυακές αυτές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας αφορούν:

  • στην καταχώρηση αιτήματος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για Βεβαίωση Ποινικής Κατάστασης,
  • στην παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος,
  • στην αποστολή ποινικού δελτίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
  • στην ανάκτηση ποινικού δελτίου από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επικοινωνία μεταξύ των δύο Φορέων κατά τις διαδικτυακές υπηρεσίες  θα γίνεται κρυπτογραφημένα, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας η οποία ανταλλάσσεται.

«Στόχος του Υπουργείου», όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Δημήτρης Αναγνωστάκης  «για το επόμενο διάστημα, αποτελεί η διερεύνηση και η δρομολόγηση του “Ηλεκτρονικού Αστυνομικού Τμήματος”. Να παρέχονται δηλαδή ηλεκτρονικά υπηρεσίες χωρίς την παρουσία του πολίτη στο Αστυνομικό Τμήμα μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας».

Το Πρωτόκολλο συνυπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κωνσταντίνος Κοσμάτος.

ΠΗΓΗwww.ert.gr
SHARE