Συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών ελέγχων

Συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών ελέγχων

Συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εντατικοποίηση των περιβαλλοντικών ελέγχων

Συνάντηση του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος,Υδροοικονομίας,Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης Και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτωνκ. Κώστα Νούσιου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίουμε ταΤμήματαΠεριβάλλοντοςτων τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που αφορούν τις υπηρεσίες, με την υποστελέχωση, τις μη ξεκάθαρες αρμοδιότητες και όλα ταζητήματαπου αφορούντην κάθε ΠεριφερειακήΕνότητα.

Ο αντιπεριφερειάρχης αναγνώρισε πως σχεδόν όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και ευχαρίστησε τους υπαλλήλους που παρά τις αντιξοότητες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να λειτουργούν αποτελεσματικά οι υπηρεσίες.Επίσης ζητήθηκε οι υπηρεσίες να εντείνουν τους προληπτικούς ελέγχους να είναι αμείλικτες σε θέματα μόλυνσης περιβάλλοντος.

Ο κ. Νούσιος τόνισεότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι «πρώτης γραμμής» για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ θα πρέπει ναυπάρξει σύνδεση των επιχειρήσεων με τηνφιλική προς το κλίμα αειφόρο ανάπτυξη, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μια μεγάλη ευκαιρία για την τόνωση των επενδύσεων και της απασχόλησης στη Θεσσαλία.

Στη σύσκεψη ήταν παρόντες ο κ. Μέγας, ο Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλίας κ. Κουτσιοτάσιος, οι προιστάμενοι τμημάτων περιβάλλοντος των Π.Ε. και στελέχη των υπηρεσιών.

SHARE