Στους Ιταλούς περνά η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι 45 εκατ. ευρώ

Στους Ιταλούς περνά η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι 45 εκατ. ευρώ

Στους Ιταλούς περνά η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι 45 εκατ. ευρώ

Στην ιταλική εταιρεία σιδηροδρόμων Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A.περνά έναντι 45 εκατ. ευρώ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Η δεσµευτική οικονοµική προσφορά  της εταιρείας για την διάθεση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έναντι του ποσού των 45 εκατ. ευρώ, αποσφραγίστηκε την Παρασκευή.

Το ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη την θετική εισήγηση των συµβούλων του για την εγκυρότητα της υποβληθείσας προσφοράς, τις αποτιµήσεις, που εκπόνησαν δύο διαφορετικοί ανεξάρτητοι αποτιµητές και τη θετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων, έκανε αποδεκτή την προσφορά και ανακήρυξε την Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. ως προτιµητέο επενδυτή για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Ο φάκελος του διαγωνισµού θα υποβληθεί άµεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριογια προσυµβατικό έλεγχο, η δε σύµβαση αγοραπωλησίας µετοχών θα υπογραφεί µετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. αποτελεί την τρίτη µεγαλύτερη σιδηροδροµική εταιρεία στην Ευρώπη και αναµένεται να µεταγγίσει τεχνογνωσία και εµπειρία στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εντάσσοντας την ελληνική εταιρεία στον πανευρωπαϊκό σιδηροδροµικό χάρτη. Ο φάκελος του διαγωνισµού θα υποβληθεί άµεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυµβατικό έλεγχο, η δε σύµβαση αγοραπωλησίας µετοχών θα υπογραφεί µετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ «ολοκληρώθηκε µία διαδικασία, που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και διασφαλίζει όχι µόνο τη βιωσιµότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Με την εξέλιξη αυτή ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις για το επιτυχές κλείσιµο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕπρος τον ΟΣΕ, ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ«.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές. Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Kantor ενήργησαν ως χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι, οι Μ&Π Μπερνίτσα και Hogan Lovells ως νοµικοί σύµβουλοι και η Louis Berger ως τεχνικοί σύµβουλοι, για λογαριασµό του ΤΑΙΠΕΔ.

ΠΗΓΗwww.ert.gr
SHARE