Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 18η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ» (Εισηγητής: Πρόεδρος)

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ» (Α.Μ.:14/2016) (Εισηγητής: Πρόεδρος)

4.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «Βελτίωση αθλητικού χώρου στην Τ.Κ. Καρίτσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος)

5.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ» (Εισηγητής: Πρόεδρος)

6.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδας Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων ελάτης. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)

7.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΝΕΡΑΪΔΑ» ΣΥΝ.ΠΕ  για κοπή επικίνδυνων δένδρων στον οικισμό Νεράιδας της Τ.Κ. Πεζούλας. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)

8.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου και καθορισμό της αμοιβής του με σκοπό τη σύνταξη γνωμοδότησης επί του 10ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα» (Εισηγητής: Δήμαρχος)

9.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση εγγραφής του Δήμου στο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» (Εισηγητής: Δήμαρχος)

10.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οργάνωση/συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας εκδήλωσης στα πλαίσια του εορτασμού της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση-συμπλήρωση της 17/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δήμου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

13.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της 111/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με ανανέωση μίσθωσης έκτασης στην περιοχή Τσαρδάκι Φλούδας Τ.Κ. Μοσχάτου στην εταιρία Cosmote για τη διατήρηση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ονοματοδοσία οδού στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

15.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»  για χρήση έκτασης για την εγκατάσταση τμήματος γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Θέου Απόστολου του Ιωάννη για παράταση μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Αναψυκτήριο» της Πλαζ Πεζούλας. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Φιλοζωϊκού Ομίλου Καρδίτσας για ορισμένου χρόνου παραχώρηση χώρου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

18.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα κατοίκων της Τ.Κ. Μορφοβουνίου για ολοκλήρωση δρόμου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

19.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 118/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με αίτημα της Fatma Karkelova για ορισμένου χώρου παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

20.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Νάνου Παναγιώτη του Ιωάννη για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)

21.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Αθανασιάδη Θεόδωρου του Ιωάννη για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος

Θωμάς Στεργιόπουλος

SHARE