Βουλιάζει ανεξέλεγκτα η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα

Βουλιάζει ανεξέλεγκτα η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα

Βουλιάζει ανεξέλεγκτα η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα

Περαιτέρω μείωση 27,3% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι εκδοθείσες άδειες της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας ανήλθαν σε 1.024 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 181,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 684,1 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσιάστηκε µείωση 5,2% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, 12,1% στην επιφάνεια και 27,3% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015.

Το α΄ τετράμηνο εφέτος, η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα εµφανίζει µείωση 11,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, 17,9% στην επιφάνεια και 15,9% στον όγκο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2015.