Διασύνδεση ταμειακών και συναλλαγών, on line στην Γ.Γ.Π.Σ.

Διασύνδεση ταμειακών και συναλλαγών, on line στην Γ.Γ.Π.Σ.

Διασύνδεση ταμειακών και συναλλαγών, on line στην Γ.Γ.Π.Σ.

Το TAXIS θα βλέπει σε πραγματικό χρόνο όλες τις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Καίριο πλήγμα στη φοροδιαφυγή. Φρένο στην έκδοση αποδείξεων-μαϊμού. Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών στοιχείων για όσους δεν διαθέτουν μηχανή

Στην ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τα ηλεκτρονικά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, ενώ οι επιτηδευματίες που δεν έχουν ταμειακές μηχανές ή άλλους φορολογικούς μηχανισμούς θα υποχρεωθούν να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΓΓΠΣ τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν.

Έντυπη έκδοση του «Εθνους»

SHARE