Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

«Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2016-2017»

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της σχετικής Υπουργικής Απόφασης καλεί:

Τους υποψήφιους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71 και των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016 – 2017 και να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψη από τους πίνακες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr) από την Τρίτη 19 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2441079370 και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: http://dipe.kar.sch.gr/.

 

 

SHARE