Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ ΤΚ Μουζακίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ ΤΚ Μουζακίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ ΤΚ Μουζακίου

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Μουζακίου, την 27η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1. – Εξέταση αίτησης AHB GROUP Βατσουνιάς. Εισηγητής: κος Δήμαρχος

2.- Πρόσληψη διμηνιτών. Εισηγητής: κος Δήμαρχος

3.- Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου οικ.έτους    2016.

Εισηγητής Καλλιώρας Θωμάς

4.-Αναμόρφωση του προϋ/σμού του έτους 2016.

Εισηγητής Καλλιώρας Θωμάς

5.-Εξέταση αιτήματος Καρύδα Στέφανου κατοίκου Αγ. Ακακίου περί χορήγησης βεβαίωσης για οικόπεδο στην Τ.Κ Αγ. Ακακίου.Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης

6. Έγκριση ισολογισµού οικ.έτους 2015 ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ. Εισηγήτρια Τσιρογιάννη Φανή

7.-Έγκριση της 36/2016 απόφαση ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΜ.

Εισηγήτρια Τσιρογιάννη Φανή

8.-Μέτρα απαγόρευσης βοσκής στη συστάδα 1β του Δημοτικού δάσους Αγ. Ακακίου. Εισηγητής:Θεοφάνης Στάθης

9.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ» (Α.Μ: 5/15) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης

10.-Έγκριση μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ» (Α.Μ: 09/16) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης

11.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» (Α.Μ. 18/13)  Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης

12.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ» (Α.Μ. 16/13) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης

13.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ» (Α.Μ. 21/13) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης

14.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή υποδομών Βατσουνιάς» (ΑΜ 02/15) Εισηγητής:Θεοφάνης Στάθης

15.-Μεταβίβαση άδειας παραγωγού-πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης

16.-Έγκριση μελέτης Παιδικής Χαράς. Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης

17.-Καθορισμός χώρου για τοποθέτηση αθλητικών Οργάνων.

Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης

18.-Παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Κατασκευή-Συντήρηση πεζοδρομίων   οικισμού Μουζακίου (Α.Μ. 13/15) Εισηγητής: Θεοφάνης Στάθης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

 

SHARE