10 πακέτα για 4.169 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

10 πακέτα για 4.169 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

10 πακέτα για 4.169 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Στα σκαριά βρίσκονται αυτή τη στιγμή δέκα πακέτα μέσω των οποίων θα γίνουν 4.169 προσλήψεις για μόνιμο και εποχικό προσωπικό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Αναλυτικά το ΑΣΕΠ ετοιμάζει επτά προκηρύξεις για 2.339 θέσεις τακτικού προσωπικού ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για 1.830 εποχικούς και συμβασιούχους.

Οι προκηρύξεις για τακτικό προσωπικό:
– 35 μόνιμοι τεχνικοί στην Τράπεζα της Ελλάδος
– 49 μόνιμοι διοικητικοί στο υπουργείο Οικονομικών
– 450 προσλήψεις σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
– 996 μόνιμοι στις συγκοινωνίες
– 29 μόνιμοι στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
– 780 δικαστικοί υπάλληλοι

Οι προκηρύξεις για εποχικό προσωοπικό:
– 700 συμβασιούχοι στα Κέντρα Κοινότητας
– 330 εποχικοί σε φορείς του υπ. Πολιτισμού
– 800 εποχικοίσε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αναλυτικά:

35 μόνιμοι τεχνικοί στην Τράπεζα της Ελλάδος

Προκήρυξη για 35 μόνιμους υπαλλήλους ετοιμάζει η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ. Θα ζητηθούν κυρίως τεχνικές ειδικότητες από την κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες.

49 μόνιμοι διοικητικοί στο υπουργείο Οικονομικών

Στην πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών το αμέσως επόμενο διάστημα. Το ΑΣΕΠ ετοιμάζει νέα προκήρυξη για 49 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού που θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Επειδή πάντα οι προκηρύξεις του υπουργείου Οικονομικών έχουν μεγάλη συμμετοχή, τα επιπλέον προσόντα θα παίξουν μεγάλο ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων. Η γνώση ξένης γλώσσας και οι μεταπτυχιακές σπουδές θα δώσουν αρκετά παραπάνω μόρια στους υποψηφίους. Τέλος η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και η εμπειρία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που «σφραγίζουν» το διαβατήριο διορισμού των υποψηφίων, καθώς τους προσφέρουν πολύτιμα έξτρα μόρια στην τελική κατάταξη. Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνεται α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και β) γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

450 προσλήψεις σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Σε προσλήψεις προσωπικού προχωρούν δυο εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά στην ΕΥΔΑΠ θα γίνουν 300 μόνιμες προσλήψεις και στην ΕΥΑΘ 150 προσλήψεις. Οι δυο διαγωνισμοί αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η κατανομή για τις 300 θέσεις της ΕΥΔΑΠ είναι οι εξής: ΥΕ εργάτες 75, ΥΕ αποθηκάριοι 5, ΔΕ μηχανολόγοι 5, ΔΕ ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ τεχνίτες αυτοκινήτων 3, ΔΕ δομικών έργων 12, ΔΕ οδηγοί C κατηγορίας 25, ΔΕ οδηγοί C, D κατηγορίας 5, ΔΕ γραμματείς 5, ΔΕ καταμετρητές 25, ΔΕ φύλακες 20, ΔΕ προσωπικό Η/Υ 2, ΤΕ πολιτικοί μηχανικοί 12, ΤΕ τοπογράφοι μηχανικοί 1, ΤΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 3, ΤΕ ηλεκτρονικοί μηχανικοί 3, ΤΕ μηχανολόγοι μηχανικοί 2, ΤΕ προγραμματιστές 3, ΤΕ διοικητικοί 2, ΤΕ οικονομικοί 15, ΠΕ διοικητικοί 5, ΠΕ οικονομικοί 15, ΠΕ στατιστικοί 1, ΠΕ αναλυτές προγραμματιστές 5, ΠΕ χημικοί μηχανικοί 2, ΠΕ πολιτικοί μηχανικοί 20, ΠΕ τοπογράφοι μηχανικοί 1, ΠΕ μηχανολόγοι μηχανικοί 4, ΠΕ ηλεκτρονικοί μηχανικοί 2, ΠΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 7.

996 μόνιμοι στις συγκοινωνίες

Στην πρόσληψη 495 νέων οδηγών και 201 τεχνιτών στην ΟΣΥ και 130 οδηγών και 170 τεχνιτών στην ΣΤΑΣΥ θα προχωρήσει η Κυβέρνηση μέσα στο επόμενο διάστημα.

29 μόνιμοι στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Με 29 μόνιμους υπαλλήλους στην ειδικότητα ΠΕ Χημικών θα ενισχυθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Ήδη στο διαγωνισμό του υπουργείου ορίστηκαν τα άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 (μία θέση για ΑΜΕΑ και μία για τρίτεκνο) και πλέον η προκήρυξη είναι έτοιμη προς έκδοση.

780 δικαστικοί υπάλληλοι

Προσλήψεις 780 δικαστικών υπαλλήλων ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης μέχρι το τέλος καλοκαιριού. Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας για την κάλυψη άμεσων αναγκών των δικαστηρίων και των καταστημάτων κράτησης. Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν δικαστικούς επιμελητές, γραμματείς, πραγματογνώμονες αλλά και επιστήμονες Πληροφορικής.

700 συμβασιούχοι στα Κέντρα Κοινότητας

Ετήσιες συμβάσεις εργασίας θα υπογράψουν 700 άτομα σε όλη την Ελλάδα τα οποία θα στελεχώσουν τα 254 Κέντρα Κοινότητας. Οι νέες προσλήψεις για τα Κέντρα Κοινότητας (νέα ΚΕΠ) θα γίνουν με διαδικασίες ΑΣΕΠ με χρηματοδότηση από προγράμματα του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, θα υπάρξει μοριοδότηση εργαζομένων που υπηρετούσαν το προηγούμενο διάστημα σε γραφεία διαμεσολάβησης των δήμων και σε δομές φτώχειας. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ψυχολόγοι, Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, νοσηλευτές, επισκέπτες Υγείας, Διοικητικοί υπάλληλοι, κ.α.

330 εποχικοί σε φορείς του υπ. Πολιτισμού

Τις ανάγκες του σε προσωπικό θα καλύψει το υπουργείο Πολιτισμού μέσω 330 προσλήψεων. Αναλυτικά εγκρίθηκε η πρόσληψη, τριακοσίων τριάντα (330) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε εφορείες αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων και Μνημονίων. Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων, θα προσληφθούν ειδικότητες όπως αρχαιολόγοι, μηχανικοί, εργατοτεχνίτες, λογιστές, γραφίστες, εργάτες, κ.α.

800 εποχικοί σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη περίοδο οι προσλήψεις εποχικών για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας. Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες, εντεκάμηνες και ετήσιες συμβάσεις εργασίας. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι, καθαριστές, μάγειροι, βοηθοί βρεφοκόμοι, κ.α.

Πηγή: www.e-dimosio.gr

Ενημέρωση:

post all exelixis

SHARE