Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του N. 3852 /2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου μας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα γίνει την 29η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1)      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοργάνωση/συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω προθεσμιών που αφορούν στην πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

2)      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια σχετική με επανεκτύπωση – επικαιροποίηση τουριστικού οδηγού και τρίπτυχου θεματικού εντύπου (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον ώστε να παραληφθούν τα έντυπα έγκαιρα, ενόψει της τουριστικής περιόδου αιχμής του μήνα Αυγούστου στον Δήμο μας.

Ο Πρόεδρος
Στεργιόπουλος Θωμάς

SHARE