Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα στα ΓΑΚ...

Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα στα ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καρδίτσας

οι Δραστηριότητες των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού Καρδίτσας

Ο ρόλος των Γενικών Αρχείων  του Κράτους είναι πολυεπίπεδος με κύρια αποστολή τη διάσωση, οργάνωση και αξιοποίηση των αρχείων που προέρχονται κυρίως από τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ιδιώτες του νομού μας. Τα αρχεία αυτά αποτελούν  πολύτιμες πηγές  της τοπικής και εθνικής μας Ιστορίας. Πρέπει όμως να διασώζονται και να φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον η ανεύρεση του οποίου αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μέριμνες της δικής μας υπηρεσίας, εφόσον δεν διαθέτουμε ιδιόκτητο κτήριο και αίθουσες. Οι επιστημονικές δραστηριότητες επίσης, που αναπτύσσει η υπηρεσία μας συνεισφέρουν στην εξέλιξη της αρχειονομίας, ενώ οι συνεργασίες με την κεντρική υπηρεσία και τα παραρτήματα ανά την Ελλάδα, εντάσσουν την Καρδίτσα σε ένα ειδικό δίκτυο και σύντομα φιλοδοξούμε να γίνει σημείο αναφοράς για τα αρχειακά και πολιτιστικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών στα πλαίσια μιας εξωστρεφούς δραστηριότητας της υπηρεσίας μας, έχουμεδιοργανώσει εκδηλώσεις και δράσεις με την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τον Δήμο Καρδίτσας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Η πρόσφατη συνεργασία μας είναι με τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και αφορά  την αξιοποίηση  ανενεργών υποδομών του δήμου ώστε να γίνει εφικτή η φύλαξη και αξιοποίηση αξιόλογου και σπάνιου αρχειακού υλικού καθώς και της βιβλιοθήκης των ΓΑΚ Αρχείων Ν. Καρδίτσας που αριθμεί πολλές χιλιάδες τίτλους βιβλίων. Η διάθεση στην έρευνα των αρχείων και η συγκρότηση της βιβλιοθήκης αποτελούν μόνιμη και σταθερή επιδίωξή μας  γιατί εξυπηρετούν την βιβλιογραφική και αρχειακή υποστήριξη φοιτητών, ερευνητών και συγγραφέων, αλλά και τους βιβλιόφιλους πολίτες.

Απευθυνθήκαμε στο δήμαρχο Πλαστήρα κ. Δημήτρη Τσιαντή και ζητήσαμε συνεργασία για ανεύρεση κτιρίου κατάλληλου για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα έχει πλούσια πολιτιστική παράδοση, διαθέτει ο ίδιος το Κέντρο Ιστορικών Μελετών «Ν. Πλαστήρας»  με αξιόλογο αρχειακό υλικό και βιβλία, το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι μπορεί να αξιοποιήσει το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου  Μορφοβουνίου, 1200 τ.μ.,  το οποίο είναι κλειστό από χρόνια, αλλά είναι κατάλληλο για τη φιλοξενία μεγάλων όγκων αρχείων με ασφάλεια και για την ανάπτυξη πολυποίκιλων δραστηριοτήτων.

Ο κ. Τσιαντής ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση και έτσι σε συνεργασία μαζί του προχωρήσαμε στην εκπόνηση άμεσων σχεδίων για την αξιοποίηση αρχείων, βιβλιοθηκών και του κτιρίου.

Οι άμεσοι στόχοι είναι:

  1. Τα ΓΑΚ Νομού Καρδίτσας στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου σκοπεύουν να δημιουργήσουν τη «Βιβλιοθήκη της Καρδίτσας», με προτεραιότητες:

Α) την Θεματική Συλλογή των βιβλίων που έχουν εκδώσει Καρδιτσιώτες συγγραφείς,

Β) Τη δημιουργία χώρου φιλοξενίας ονομαστικού αρχείου τοπικών ερευνητών

Γ) Τη δημιουργία Θεματικών Αρχείων Συλλόγων και Φορέων

Δ) Την ψηφιοποίηση των ανωτέρω και διάθεση στο Κοινό διαδικτυακά, με απώτερο στόχο τη δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.

Ε) Δημιουργία σπουδαστηρίου – αναγνωστηρίου, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βιβλία για τη διευκόλυνση των ερευνητών.

Β. Τα ΓΑΚ Νομού Καρδίτσας σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τις πολιτιστικές υποδομές που υπάρχουν στη λίμνη Πλαστήρα και να φιλοξενήσουν εκεί θεματικές ημερίδες, πανελλήνια συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις των ΓΑΚ, καθώς και άλλες εκδηλώσεις όπως εκθέσεις αρχειακού υλικού, φωτογραφίας, κλπ. Σε συνεργασία με τους πνευματικούς φορείς του νομού. Ήδη έχει γίνει η αρχή με την διοργάνωση ημερίδας με θέμα το δημοτικό τραγούδι στον νομό μας με προσκεκλημένους δέκα  ερευνητές από τα Πανεπιστήμια της Χώρας και άλλους ερευνητικούς οργανισμούς…

Γ.  Τα ΓΑΚ Ν. Καρδίτσας θα προσφέρουν στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

  1. Στο πλαίσιο της οργάνωσης «Βιβλιοθήκης Νομού Καρδίτσας» θα αξιοποιηθούν και θα αναδειχθούν οι υπάρχουσες στο Μορφοβούνι βιβλιοθήκες, του Κέντρου Ιστορικών Μελετών «Ν. Πλαστήρας» και τη θεματική βιβλιοθήκη του καθηγητή Βασιλείου Παπαδάκη, την Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου Μορφοβουνίου Αντώνης Σαμαράκης και τη Βιβλιοθήκη του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου.
  1. Την οργάνωση του υπάρχοντος αρχειακού υλικούτου Κέντρου Ιστορικών Μελετών «Ν. Πλαστήρας», την αξιοποίηση του αρχειακού και μουσειακού υλικού του Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου και τη δημιουργία Αίθουσας Σχολικής Ζωής για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων των σχολείων της περιοχής.
  1. Την οργάνωση των αρχείων της τέως Κοινότητας Μορφοβουνίου, τέως Δήμων Πλαστήρα και Νεβρόπολης και των δημοτικών διαμερισμάτων αυτών, καθώς και του νέου δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
  2. Την οργάνωση του αρχείου του Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού « Αντώνης Σαμαράκης»
  1. Λειτουργία προγράμματος λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης για τα παιδιά και τους κατοίκους του Μορφοβουνίου κατά την θερινή περίοδο.

Δ. Τα ΓΑΚ Νομού Καρδίτσας σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, θα δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ιστορικού και αρχειακού ενδιαφέροντος, διάρκειας δύο ωρών, για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου το οποίο θα λειτουργεί στην αίθουσα σχολικής ζωής του σχολείου

Στόχος είναι τα παιδιά των σχολείων να ενημερωθούν για την ιστορία της περιοχής και τα ιστορικά πρόσωπα, αλλά και να διδαχθούν την αξία των αρχείων και των ιστορικών πηγών.

Η συνεργασία με τον δήμο Λίμνης Πλαστήρα και ιδίως με τον δήμαρχο κ. Τσιαντή έχει ξεκινήσει με μια σειρά από δράσεις. Ήδη στο κτήριο του σχολείου Μορφοβουνίου έχουν ξεκινήσει εργασίες συντήρησης, καθώς επίσης συνδιοργανώνουμε ημερίδα για το Δημοτικό τραγούδι.

Η συνεργασία των επιστημονικών και άλλων δημόσιων φορέων εξασφαλίζει μία θετική δράση και δημιουργεί προϋποθέσεις πνευματικής ανάπτυξης που με τη σειρά της εξυπηρετεί και οικονομικούς σκοπούς στην δύσκολη αυτή εποχή. Από την πλευρά αυτή ευχαριστούμε θερμά τη δημοτική αρχή του δήμου Λίμνης Πλαστήρα  και ιδιαίτερα τον δήμαρχο κ. Τσιαντή για την ένθερμη υποστήριξη του έργου μας και την συμπόρευσή του σε όλα τα στάδια της υλοποίησής του.

ΓΑΚ Αρχεία Νομού Καρδίτσας

SHARE