Προσλήψεις για πρόσφυγες σε Λάρισα και Αγιά

Προσλήψεις για πρόσφυγες σε Λάρισα και Αγιά

Προσλήψεις για πρόσφυγες σε Λάρισα και Αγιά

Κονδύλι μεγαλύτερο των 24 εκατ. ευρώ για την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.),Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας,που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ αρ.10 στεγάζεται στο Μαρούσι (Αγράφων 3)

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες
για τα κάτωθι ΝΠΔΔ των Υγειονομικών Περιφερειών , τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΤΕ κατηγορίας ή ΔΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)

Π.Γ.Ν. Λάρισας

1 Ιατρός,ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
1 Ιατρός,ειδικότητας Ορθοπεδικής (ΚΩΔ. Δ1)
2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
2 Νοσηλευτές/τριες , ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)

1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-
Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)

Γ.Ν. Λάρισας

2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
2 Ιατρούς, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
2 Νοσηλευτές/τριες , ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ.Δ2)
2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
1 Ψυχολόγος , ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)
3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

ΚΥ Αγιάς
1 Ιατρός , ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προσωπικου AMIF ΥΠΟΕΡΓΟ 4