Κλειστά τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως από 5 έως 19 Αυγούστου

Κλειστά τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως από 5 έως 19 Αυγούστου

Κλειστά τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως από 5 έως 19 Αυγούστου

Κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 26/1530/17-06-2016 Ἀποφάσεως τοῦ παρ’ ἡμῖν Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου ἀπεφασίσθη, ὅτι τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θὰ παραμείνουν κλειστὰ ἀπὸ 5ης ἕως 19ης Αὐγούστου 2016.

Δι’ ἐκδόσεις ἀδειῶν Γάμων καὶ Διαζευκτηρίων θὰ λειτουργεῖ τὸ Γραφεῖον Γάμων δύο (2) ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, ἤτοι Δευτέρα καὶ Πέμπτη καὶ ἁπὸ ὥρας 10:00΄π.μ. ἕως 12:00΄μ.