Νέοι μεταλλικοί σταυροί στο Καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου...

Νέοι μεταλλικοί σταυροί στο Καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου –Καραϊσκάκη Μαυρομματίου.

Νέοι μεταλλικοί  σταυροί στο Καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου –Καραϊσκάκη  Μαυρομματίου.

Τοποθετήθηκαν οι νέοι μεταλλικοί  σταυροί  στο Καμπαναριό και στους δύο Τρούλους στο Καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου –Καραϊσκάκη  Μαυρομματίου. Οι συγκεκριμένου καλαίσθητοι  μεταλλικοί σταυροί  κατασκευάστηκαν  στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης  της Ρωσίας και είναι δωρεά ενός  διοικητικού  Ρώσου παράγοντα  του Δήμου της Αγίας Πετρούπολης . Η τοποθέτηση έγινε με την βοήθεια ενός  ιδικού καλαθοφόρου οχήματος του Δήμου μας που με ευχαρίστηση  το  διέθεσε μετά από πρόταση του χωριανού μας Αντιδημάρχου κ. Επ. Γκινή.

Άγιος Γεώργιος - Μαυρομάτι (1)

Άγιος Γεώργιος - Μαυρομάτι (2)

Άγιος Γεώργιος - Μαυρομάτι (3)

SHARE