Καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία μέσω ίντερνετ

Καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία μέσω ίντερνετ

Καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία μέσω ίντερνετ

Το υπουργείο Εργασίας με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, δίνει την δυνατότητα για επώνυμες ή και ανώνυμες καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με την απόφαση οι εργοδότες θα έχουν προθεσμία μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα, μέσω της οποίας θα γίνονται όλες οι αναγγελίες αλλά και θα στέλνονται τα e-mails με τα πρόστιμα.

Τι αναφέρει το άρθρο 5: Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση καταγγελιών

1. Οι καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας (διαθέσιμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet. gr), επωνύμως από τους εγγραμμένους χρήστες του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύμως από οποιοδήποτε καταγγέλλοντα.

2. Η επώνυμη υποβολή συνοδεύεται από έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της υποβολής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη.

3. Οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική αποστολή), πρωτοκολλούνται και καταχωρού-νται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

 

ΠΗΓΗwww.dikaiologitika.gr
SHARE