Ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Ελλάδας, στην Καλαμπάκα

Ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Ελλάδας, στην Καλαμπάκα

Ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Ελλάδας, στην Καλαμπάκα

Υποβλήθηκε στις10 Αυγούστου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»2014-2020, ηπρόταση του Δήμου Καλαμπάκας με τίτλο «Βελτίωση-Ανάπλασηχώρου στο Ο.Τ. 187», προϋπολογισμού 955.000,00 €.

Η Δημοτική αρχή με το έργο αυτό, ευελπιστεί να δημιουργήσει το μεγαλύτερο δημοτικό ελεύθερο χώρο ξεκούρασης και αναψυχής στην πόλη της Καλαμπάκας, τόσο για παιδιά, όσο και για ενήλικες και με έντονη την παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος.