Κάλεσμα προς τους εκπαιδευτικούς από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Κάλεσμα προς τους εκπαιδευτικούς από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Κάλεσμα προς τους εκπαιδευτικούς από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολεία προτίμησής τους, τα οποία ανήκουν στην ομάδα σχολείων του σχολείου τους ή της όμορης ομάδας τους.

Επίσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01, ΠΕ19 – 20 Πληροφορικής και ΠΕ60 Νηπιαγωγών, που υπηρετούν οργανικά στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας, για τον οποιοδήποτε λόγο, να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης – συμπλήρωσης ωραρίου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με φαξ, στην οποία θα αναγράφουν τις προτιμήσεις τους, μέχρι είκοσι (20) σχολεία.

Μέσα στην ίδια προθεσμία καλούνται και οι εκπαιδευτικοί, που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας να υποβάλουν σχετική δήλωση τοποθέτησης, όπου θα αναγράφουν τις προτιμήσεις τους (μέχρι (20) είκοσι σχολεία), επισυνάπτοντας, μαζί με τη δήλωση τοποθέτησης, αντίγραφο της αίτησης απόσπασης, πιστοποιητικό εντοπιότητας και δικαιολογητικά συνυπηρέτησης, ώστε να μοριοδοτηθούν σε επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου, εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε Καρδίτσας.

Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δηλώσεων ορίζεται από: Παρασκευή 12/8/2016 έως και Δευτέρα 22/8/2016 και ώρα: 14:00 και θα γίνεται με κατάθεση της σχετικής δήλωσης στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε Καρδίτσας (Πλαστήρα 56, 3ος όροφος, Καρδίτσα), με φαξ (αριθ. Φαξ: 2441071611) και με ηλεκτρονικό μήνυμα (dipekar@sch.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας και στο τηλέφωνο: 2441079370 και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://dipe.kar.sch.gr

SHARE