Απόκλιση 2,2% στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού

Απόκλιση 2,2% στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού

Απόκλιση 2,2% στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,571 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016, έναντι του στόχου για πλεόνασμα 874 εκατ. ευρώ και πλεονάσματος 3,712 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 621 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου, και διαμορφώθηκαν στα 28,019 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, εμφάνισαν μείωση κατά 3,297 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, και περιορίστηκαν στα 28,829 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, κατεγράφη έλλειμμα ύψους 810 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 3,486 δισ. ευρώ και ελλείμματος 840 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2015.

Έσοδα

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 28,019 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 621 εκατ. ευρώ ή 2,2%  έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25,972 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 422 εκατ. ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) διαμορφώθηκαν σε 1,720 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 220 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,500 δισ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,047 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,043 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Για τον μήνα Ιούλιο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,031 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 755 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5,012 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 354 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων  του  Ιουλίου 2016 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 249 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (209 εκατ. ευρώ).

Δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 ανήλθαν στα 28,829 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,297 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (32,126 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27,124 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2,397 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2,004 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 607 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 390 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 122 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 162 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 46 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,705 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 900 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,833 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.430 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 70 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ ανήλθαν σε 403 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

ΠΗΓΗwww.naftemporiki.gr
SHARE