Δήμο Λ. Σμοκόβου Καρδίτσας διεκδικούν οι κάτοικοι, λόγω εγκατάλειψης από την κεντρική...

Δήμο Λ. Σμοκόβου Καρδίτσας διεκδικούν οι κάτοικοι, λόγω εγκατάλειψης από την κεντρική διοίκηση

Δήμο Λ. Σμοκόβου Καρδίτσας διεκδικούν οι κάτοικοι, λόγω εγκατάλειψης από την κεντρική διοίκηση

Την ίδρυση Δήμου Λίμνης Σμοκόβου Καρδίτσας διεκδικούν οι κάτοικοι των παραλίμνιων χωριών, ενόψει την αναθεώρησης – τροποποίησης και διόρθωσης του αρχικού σχεδίου για τους Καλλικρατικούς Δήμους της χώρας που εξετάζει η Κυβέρνηση.
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας για την ίδρυση του δήμου Λίμνης Σμοκόβου σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η εφαρμογή του «Καλλικρατικού» μοντέλου απέδειξε στην πράξη ότι όχι μόνο δεν βοήθησε η υπαγωγή των χωριών στο Δήμο Σοφάδων, απεναντίας οδήγησε τα χωριά σε μαρασμό διευρύνοντας την εσωτερική αστυφιλία και την ύφεση.

Οι υπηρεσίες των πρώην δήμων Μενελαϊδας και του ιστορικού δήμου Ρεντίνας καταργήθηκαν και οι πλέον στοιχειώδης εξυπηρετήσεις τω ν κατοίκων κατέστησαν ανέφικτες, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και των δυο «Καλλικρατικών» δημάρχων και των υπηρεσιών του δήμου Σοφάδων να βοηθήσουν την συγκεκριμένη περιοχή. Πρέπει να σημειωθεί, ότι τα ορεινά κυρίως χωριά των Αγράφων γύρω από τη λίμνη Σμοκόβου δεν είχαν και δεν έχουν την οποιαδήποτε σχέση και επαφή (εμπορική, κοινωνική, κ.λπ.) με την έδρα του δήμου, την πόλη των Σοφάδων, με την οποία δεν υπάρχει ούτε καν λεωφορειακή γραμμή που να τα συνδέει.
Η πρόταση της Ομάδας πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός αυτόνομου δήμου, κατά το πρότυπο του δήμου Αργιθέας και κυρίως του δήμου Λίμνης Πλαστήρα, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραλίμνια χωριά, από το Λεοντάρι, τον Κέδρο και το Βαθύλακκο μέχρι την Κτημένη, την Λουτροπηγή και την Ρεντίνα.
Τέλος, επισημαίνεται από την Ομάδα Πρωτοβουλίας ότι θα ενταθεί η προσπάθεια δημιουργίας πυρήνων και ομάδων που θα κινητοποιηθούν προς την κατεύθυνση προβολής του δίκαιου αιτήματος, το οποίο και θεμιτό είναι και ουσιαστικό ως προς την ανάπτυξη της παραλίμνιας περιοχής Σμοκόβου.

Πηγή: www.paseges.gr

SHARE