Πρόσληψη εποχικών γεωπόνων από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη εποχικών γεωπόνων από τον ΕΛΓΑ

Πρόσληψη εποχικών γεωπόνων από τον ΕΛΓΑ

Σε πρόσληψη ως εποχικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ανακοίνωσε πως προχώρησε ο ΕΛΓΑ.

Η πρόσληψη αφορά «σε κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών εκτίμησης ζημιών της φυτικής παραγωγής, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από το τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. και τοποθετούνται αρχικά στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα», τονίζεται σε απόφαση που δημοσιεύτηκε στην «Διαύγεια».

Αναλυτικά η απόφαση

ΠΗΓΗwww.agronews.gr
SHARE