Κώστας Τσιάρας: Σύγχυση σχετικά με την ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Κώστας Τσιάρας: Σύγχυση σχετικά με την ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Κώστας Τσιάρας: Σύγχυση σχετικά με την ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Σύγχυση από την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας σχετικά με τους όρους Ίδρυσης και Δανειοδότησης των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Αναπηρία διαπιστώνει με Ερώτησή του προς το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τσιάρας.

Στην ερώτησή του ο γαλάζιος Γραμματέας της ΚΟ σημειώνει ότι οι αμφισημίες του άρθρου 3 για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και δανειοδότησης των ΚΔΑΠ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκαλούν διαφορετικές ερμηνείες από τις αρμόδιες υπηρεσίες ανά περιφέρεια, που καθυστερούν ή ενδεχομένως ματαιώνουν την ίδρυση Κέντρων Απασχόλησης Παιδιών και στερούν από τις τοπικές κοινωνίες διαθέσιμες θέσεις.

«Ταυτόχρονα προκαλείται μια στρέβλωση στην ανάπτυξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών ίδρυσης  και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.» επισημαίνει ο Κώστας Τσιάρας και ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να εκδώσει τις αναγκαίες ερμηνευτικές εγκυκλίους ώστε να διαφυλαχτεί η ισότητα και ο προνοιακός στόχος της σχετικής νομοθεσίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εργασίας

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους Ίδρυσης των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.) αποτελούν δομές που σκοπό έχουν την ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών για την στήριξη της οικογένειας, μέσω της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ή χωρίς  αναπηρία εκτός σχολικού ωραρίου. Πρόκειται για σημαντική δομή κοινωνικής φροντίδας.

Ωστόσο η αμφισημία των σχετικών προβλέψεων, κυρίως του άρθρου 3 για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και δανειοδότησης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης  Π1β/Γ.Π. 146231/06/2007 – «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης Π2β/οικ.2808/97 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (645/Β)», έχει δημιουργήσει μια κατάσταση σύγχυσης και αδικίας.

Και αυτό γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες ανά περιφέρειες δίνουν διαφορετική ερμηνεία στην προϋπόθεση για τις αναγκαίες αίθουσες ανά αριθμού παιδιών, ώστε αλλού να δανειοδοτούνται οι δομές με 15 παιδιά ανά αίθουσα, ενώ σε άλλες με 15 ανά δυο αίθουσες (μια απασχόλησης και μια κατασκευών). Η διαφορετική αυτή ερμηνεία του νομού αντιλαμβάνεστε πως δημιουργεί ζητήματα. Καταρχήν στερεί από τις τοπικές κοινωνίες διαθέσιμες θέσεις για την απορρόφηση παιδιών. Ταυτόχρονα προκαλεί μια στρέβλωση στην ανάπτυξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών ίδρυσης  και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π., αφού όπου ως αναγκαία προϋπόθεση θεωρείται η ύπαρξη δυο αιθουσών ανά 15 παιδιά αυξάνεται το κόστος της επένδυσης, ώστε να την καθιστά ασύμφορη ή υπερβολικά ακριβή για την μέση ελληνική οικογένεια, η οποία είναι και αυτή που την έχει ανάγκη. Θα πρέπει ακόμα να επισημαίνουμε, πως η εν λόγω ερμηνεία του νόμου περιορίζει τις θέσεις εργασίας του απασχολούμενου στα  Κ.Δ.Α.Π. προσωπικού, σε μια εποχή που η μάχη κατά της ανεργίας είναι ζήτημα εθνικής προτεραιότητας.

Τέλος όπως είναι αυτονόητο δημιουργεί συνθήκες ανισότητας κατά παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος αλλά και των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της οικονομικής ελευθέριας. Οπωσδήποτε, όμως, δεν υπηρετεί τον πρωταρχικό σκοπό του νόμου. Την ίδρυση και λειτουργία προνοιακών δομών, που θα συνεπικουρούν την ελληνική οικογένεια μέσα στις ασφυκτικές συνθήκες του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Επειδή λίγο πριν από την έναρξη της νέας περιόδου και εν εξελίξει της διαδικασίας αιτήσεων στα Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α., δεν μπορεί να μένει χωρίς σαφή και συγκεκριμένη ερμηνεία και ρύθμιση ειδικά το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης  Π1β/Γ.Π. 146231/06/2007 για τις τεχνικές προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας τους,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός;

Τι πραγματικά ισχύει για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.;

Είναι σε γνώση του το εν λόγω ζήτημα; Αν ναι υπάρχει η πρόθεση να εκδοθούν οι σχετικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι, οι οποίες θα επεξηγούν με σαφήνεια το άρθρο 3 της  Υπουργικής Απόφασης  Π1β/Γ.Π. 146231/06/2007 για τις τεχνικές προδιαγραφές των Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

SHARE