ΟΑΕΔ – Από 22.8.2016 και για ένα μήνα οι αιτήσεις στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ -απόκτηση Εργασιακής Εµπειρίας 3.000 ανέργων νέων ηλικίας 25- 29 ετών

    ΟΑΕΔ – Από 22.8.2016 και για ένα μήνα οι αιτήσεις στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ -απόκτηση Εργασιακής Εµπειρίας 3.000 ανέργων νέων ηλικίας 25- 29 ετών

    Δημοσιεύθηκε η απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ :
    «Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας 3.000 ανέργων νέων ηλικίας 25- 29 ετών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τοµέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)».

    Οι αιτήσεις θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και θα ξεκινήσουν  από 22-8-2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή έως και 22-9-2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή.