Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Σχετικά με την παράταση της προθεσμίας από τη Δ/νση...

Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Σχετικά με την παράταση της προθεσμίας από τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας

(αφορά εμπόρους ξυλείας, προϊόντων ξυλείας, επίπλων, μικροεπίπλων, ξυλόγλυπτων, καυσόξυλων, pellet κ.ά. και γενικότερα όσους ασχολούνται με την επεξεργασία ξύλου)

Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Σχετικά με την παράταση της προθεσμίας από τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας

Εφιστούμε την προσοχή των μελών μας στην παράταση της προθεσμίας που μας γνωστοποιήθηκε από τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» του ΚΑΝ της Ε.Ε. 995/2010.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Δ/νση Δασών, παρατείνεται έως τις 30/9/2016 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τους υπόχρεους εγγραφής (φορέας εκμετάλλευσης ή έμπορος) στη Δ/νση Δασών Καρδίτσας. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (€700).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας στο τηλ:2441080134 με τον κ. Νταή Ιωάννη και στο τηλ: 2441080138 με την κα Μητσάκη Σταυρούλα.

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας