Τα ονόματα των επιτυχόντων από τις πανελλήνιες εξετάσεις 2016

Τα ονόματα των επιτυχόντων από τις πανελλήνιες εξετάσεις 2016

Τα ονόματα των επιτυχόντων από τις πανελλήνιες εξετάσεις 2016

ΓΕΛ (Νέο σύστημα)

1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
Λυκειακές Τάξεις Εσπερινού Γυμνασίου Καρδίτσας
Λυκειακές τάξεις Μουσικού Γυμνασίου Καρδίτσας
Γενικό Λύκειο Λεονταρίου
Γενικό Λύκειο Μουζακίου
Γενικό Λύκειο Παλαμά
Γενικό Λύκειο Προαστίου
Γενικό Λύκειο Σοφάδων
Λυκειακές Τάξεις Γυμνασίου Ιτέας
Λυκειακές Τάξεις Γυμνασίου Μητρόπολης

ΓΕΛ  (Παλαιό σύστημα)

1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
Λυκειακές Τάξεις Εσπερινού Γυμνασίου Καρδίτσας
Λυκειακές τάξεις Μουσικού Γυμνασίου Καρδίτσας
Γενικό Λύκειο Λεονταρίου
Γενικό Λύκειο Παλαμά
Γενικό Λύκειο Προαστίου
Γενικό Λύκειο Σοφάδων
Λυκειακές Τάξεις Γυμνασίου Ιτέας

ΕΠΑΛ (Νέο Σύστημα)

1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας
2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας
1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου
1ο ΕΠΑΛ Σοφάδων
1ο ΕΠΑΛ Παλαμά

ΕΠΑΛ (Παλαιό Σύστημα)

1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας
2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας
Εσπερινό ΕΠΑΛ Καρδίτσας
1ο ΕΠΑΛ Σοφάδων
1ο ΕΠΑΛ Παλαμά
ΓΕΛ  (10% 2015)

1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
Γενικό Λύκειο Μουζακίου
Γενικό Λύκειο Λεονταρίου
Γενικό Λύκειο Παλαμά
Γενικό Λύκειο Προαστίου
Γενικό Λύκειο Σοφάδων
Λυκειακές Τάξεις Γυμνασίου Ιτέας

ΓΕΛ (10% 2014)

1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
Γενικό Λύκειο Μουζακίου
Γενικό Λύκειο Παλαμά
Γενικό Λύκειο Σοφάδων

ΕΠΑΛ (10% 2014)

1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας
2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας

ΕΠΑΛ (10% 2015)

1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας
2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας

SHARE