Συγχαρητήριες ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ προς τους επιτυχόντες των...

Συγχαρητήριες ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ προς τους επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων

Συγχαρητήριες ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ προς τους επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων

Πέμπτη, 25 Αὐγούστου 2016

Αγαπητά μου παιδιά ·

Ἡ ἀνακοίνωση τῶν τελικῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐξετάσεων γιὰ τὴν εἰσαγωγή σας στὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ καὶ Τεχνολογικὰ Ἱδρύματα τῆς χώρας μας  σηματοδοτεῖ γιὰ ὅλους σας μία καινούρια ἀρχή, ἕνα νέο ξεκίνημα στὴ ζωή σας. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἕνα νέο κύκλο ζωῆς, ὁ ὁποῖος βασίζεται στὸν προηγούμενο, καὶ ὁ ὁποῖος κλείνει μέσα του ὅλες τὶς ἐλπίδες σας, τὶς προσδοκίες, τὰ πιὸ αἰσιόδοξα καὶ φιλόδοξα ὁράματά σας, γιὰ τὸ πιὸ λαμπρὸ μέλλον ποὺ πρόκειται νὰ ἔρθει.

Στὴν πορεία αὐτή, περιδιαβαίνοντας τὸ ξεχωριστό, ἀπέραντο -τὸ γεμάτο εὐχάριστες ἐκπλήξεις καὶ συγκινήσεις- μονοπάτι τῆς γνώσης, μὴ λησμονήσετε τὴν Πηγὴ τῆς Σοφίας, τῆς Γνώσης καὶ τῆς μόνης λήθειας, ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἂς φωτίζει, λοιπόν, τὸ ἀνέσπερο φῶς Του ὄχι μόνο τὸ μονοπάτι τῆς γνώσης, ἀλλὰ καὶ τὸ δύσβατο μονοπάτι τῆς ζωῆς σας. Ἂς φωτίζει «τὰ ὅμματα τῆς διανοίας» σας, ἔτσι ὥστε νὰ κάνετε τὴν πιὸ κατάλληλη ἐπιλογή γιὰ σας. Μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου ἐκφράζω πρὸς ἐσᾶς, τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς καθηγητές σας, ὁλόθερμα συγχαρητήρια. Δεχθεῖτε καὶ τὴ δική μου χαρὰ προστιθέμενη στὴ δική σας χαρά, γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα γεγονότα στὴ ζωή σας. Τὸ συναίσθημα αὐτὸ τῆς χαρᾶς ἐνισχύεται κὶ ἀπὸ τὸ συναίσθημα τῆς ὑγιοῦς ὑπερηφάνειας, ἀφοῦ τὸ ποσοστὸ ἐπιτυχίας τῶν ἐξεταζομένων μαθητῶν τῆς ἐπαρχίας μας ἤταν πολὺ ὑψηλό.

Ὥστόσο, ὅσοι δὲν κατάφεραν νὰ ὁλοκληρώσουν μὲ ἐπιτυχία τὴ δοκιμασία αὐτὴ καί, ἴσως, νιώθουν πικρία καὶ ἀπογοήτευση, ἐπειδὴ δὲν δικαιώθηκαν οἱ κόποι τους, ὀφείλουν νὰ φανοῦν πιὸ δυνατοί. Νὰ τὸ θεωρήσουν ὡς ἀφορμὴ γιὰ μία νέα προσπάθεια. Ἂς ἔχουν ὑπομονή, ἐπιμονή, ἀγάπη, θᾶρρος, πίστη στὸ Θεό, καὶ νὰ εἶναι σίγουροι ὅτι θὰ ἐπιτύχουν! Ἄλλωστε, σὲ καμία περίπτωση δὲν ἐξαρτᾶται ἡ εὐτυχία στὴ ζωή μόνο ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία στὶς ἐξετάσεις. Εὐτυχής, ἐπιτυχημένος καὶ ὁλοκληρωμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ποὺ ἔχει καλλιέργεια ψυχῆς. Νὰ ἔχετε, πάντα, κατὰ νοῦ τὰ λόγια ἑνὸς σοφοῦ: «Ἐπιτυχία στὴ ζωὴ δὲν εἶναι ὅσα μπορεῖς νὰ κερδίσεις, ἀλλὰ ὅσα περισσότερα μπορεῖς νὰ προσφέρεις!».

Θὰ ἦταν μεγάλη μου χαρὰ καὶ τιμὴ νὰ συναντηθοῦμε στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρὶν ἀναχωρήσετε γιὰ τὶς ἐγγραφές σας καὶ τὴν ἀνεύρεση διαμονῆς στὸν τόπο τῶν Σχολῶν σας. Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ νὰ προσέλθετε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη (Ἰεζεικὴλ 30, Καρδίτσα) τὴν Πἐμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 στὶς 12 τὸ μεσημέρι.

Μὲ τὶς θερμότερες εὐχές μας, ὅπως ὁ Δωρεοδότης Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς χαρίζει ἀπαύστως καὶ πλουσιοπαρόχως τὶς εὐλογίες Του σὲ ὅλους σας, διατελῶ

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη

Ὁ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων

Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ

SHARE