Παράταση υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από την έκδοση συμπληρωματικής εγκυκλίου από το ΥΠΠΕΘ σχετικά με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ/θμιας Εκπ/σης, από τη Δ/νση Δ.Ε. Καρδίτσας καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που είναι υπεράριθμοι ή αιτούνται συμπλήρωση ωραρίου ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή είναι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ, καθώς και όσοι αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, να υποβάλουν αιτήσεις τοποθέτησης/απόσπασης μέχρι και την Παρασκευή 2-9-2016 και ώρα 9.00΄ (Fax. 2441080305, e-mail:  mail@dide.kar.sch.gr). Τα κενά και πλεονάσματα των σχολικών μονάδων Δ.Ε. Καρδίτσας  κατά κλάδο και ειδικότητα σε διδακτικές ώρες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (http://dide.kar.sch.gr)  και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης  Δ.Ε.  Καρδίτσας (Διάκου 15, ΠΥΣΔΕ 1ος όροφος, Τηλ. 2441080347,326).

SHARE