Μέχρι και το 90% μπορεί να φτάσει η ενίσχυση για τα μικρά...

Μέχρι και το 90% μπορεί να φτάσει η ενίσχυση για τα μικρά τυρoκομεία

Μέχρι και το 90% μπορεί να φτάσει η ενίσχυση για τα μικρά τυρoκομεία

Ιδιαίτερη ζήτηση εµφανίζουν τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα δώσουν τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να εκµεταλλευτούν το χώρο που υπάρχει στην αγορά για τη λειτουργία µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων γαλακτοκοµικών προϊόντων, το κόστος εξοπλισµού των οποίων ξεκινά από τα 15.000 ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, που κυκλοφόρησε το Σάββατο 27 Αυγούστου.

Ενδεικτικό είναι ότι µέσα στους τρείς πρώτους τοµείς ενδιαφέροντος στα πλαίσια του περασµένου Μέτρου Μεταποίησης βρισκόντουσαν οι µονάδες επεξεργασίας γάλακτος (τυροκοµεία, παραγωγή γιαουρτιού κλπ), ενώ πληθαίνουν και οι φωνές που λένε ότι οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εκµεταλλευτούν την υπεραξία προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως το γάλα από ντόπιες φυλές και µετακινούµενα κοπάδια, διαθέτοντας παράλληλα τοπικά την παραγωγή τους. Τη νέα προγραµµατική περίοδο, τα εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους για την ίδρυση και εκσυγχρονισµού ενός τυροκοµείου θα είναι από τη µία ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος και από την άλλη τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκριτικά τα παραπάνω εργαλεία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Αναπτυξιακός νόµος: Ανοίγει νωρίτερα από τη Μεταποίηση των Προγραµµάτων (τον ερχόµενο Σεπτέµβριο). Ειδικά για οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµούς, το ελάχιστο κόστος επένδυσης ορίζεται στα 50.000 ευρώ, ποσό που αρκεί για τον εξοπλισµό ενός τυροκοµείου παραγωγής 1.000 κιλών (µε πετρέλαιο), σύµφωνα µε στοιχεία του Θεοφάνη Μασούρα, επίκουρου καθηγητή γαλακτοκοµία στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ο νέος αναπτυξιακός έχει το χαρακτηριστικό, σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα εργαλεία, ότι δίνει τη δυνατότητα επιλογής από διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης και οι ενδιαφέροµενοι κτηνοτρόφοι µπορούν να διαλέξουν ανάµεσα σε: φορολογική απαλλαγή, χρηµατοδοτική ενίσχυση, ενισχύσεις leasing και κάλυψη µισθολογικού κόστους. Επιπλέον δύνεται η δυνατότητα συνδυασµού των παραπάνω ενισχύσεων. Όσον αφορά ειδικότερα τη χρηµατοδότηση από το 2017 τα ποσά θα διαµορφωθούν από 40 έως 55% για µικρές επιχειρήσεις (βλ.σελ 17).

Μεταποίηση µόνο για επαγγελµατίες κτηνοτρόφους στα πλαίσια των Leader: Θα ανοίξει ξεχωριστά από την «κλασσική» Μεταποίηση και επειδή σχεδιάζεται να εξυπηρετεί «µικρές» επενδύσεις έως 300.000 ευρώ και µόνο για επαγγελµατίες κτηνοτρόφους υποστηρίζεται ότι το γραφειοκρατικό βάρος και γενικότερα οι απαιτήσεις θα είναι λιγότερες. Το Μέτρο αυτό υπερτερεί από τον αναπτυξιακό λόγω των αυξηµένων ενισχύσεων, καθώς ξεκινά από το 40% και φτάνει το 75% και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα προκαταβολής. Επιπλέον υπάρχει η ευκαιρία συνδυασµού του µε Σχέδιο Βελτίωσης, φτάνοντας το ύψος επένδυσης έως 500.000 ευρώ.

Μεταποίηση (πρώην 123Α): Σοφή επιλογή για δικαιούχους που συνδέονται µε συγχωνεύσεις κτηνοτροφικών οργανώσεων και για µεγάλα τυροκοµεία καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις προσφέρει συν 20%, οπότε το τελικό ποσοστό κυµαίνεται από 60 έως 90%. ∆ηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό κοινοτικής ενίσχυσης από όλα τα επενδυτικά εργαλεία. Ωστόσο, σύµφωνα µε την εµπειρία από το Μέτρο 123Α Μεταποίηση του Μπαλτατζή (πολλές απεντάξεις και αργοπορίες πληρωµών), υπάρχουν επιφυλάξεις για την επιτυχία του. Το ύψος χρηµατοδότησης ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.

Κόστος εξοπλισµού

Σύµφωνα µε στοιχεία του κ. Μασούρα το κόστος για ένα τυροκοµείο ή µία µονάδα παραγωγής γιαουρτιού έχει ως εξής:

-Παραγωγή 100 έως 500 κιλά (Με βραστήρα ρεύµατος): 15.000 έως 30.000 ευρώ.   Παραγωγή 250 έως 1.000 κιλά (Με πετρέλαιο): 18.000 έως 50.000 ευρώ.   Κόστος εξοπλισµού για βιοµηχανικού τύπου γιαουρτιού: 66.500 ευρώ.  Κόστος συνολικό (εξοπλισµός και κτηριακά) για παραγωγή τυριών και γιαουρτιού επεξεργασίας 1.000-1.500 και 2.000-2.5000 λίτρων: 250.000-400.000 ευρώ.

Συν από 10 έως 15% το 2017 σε επιδοτήσεις Αναπτυξιακού και Προγραμμάτων

Αυξηµένες κρατικές ενισχύσεις από 10% µέχρι και 15% αναµένεται ότι θα λαµβάνουν µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόµο και σε ορισµένα Μέτρα των Προγραµµάτων από το 2017. Η αύξηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσµα της περαιτέρω πτώσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ που προκάλεσε την ανάγκη για αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ). Το γεγονός αυτό, προβλέπεται να επηρεάσει και ορισµένα Μέτρα των Προγραµµάτων όπως είναι η Μεταποίηση για τελικό µη γεωργικό προϊόν (ζυθοποιίες, αποστακτήρια, επεξεργασία αρωµατικών φυτών, εκκοκιστήρια) καθώς οι επενδύσεις αυτές θα πληρώνονται βάσει του ΧΠΕ.

Με βάση την αναθεώρηση του ΧΠΕ, τα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων θα διαµορφωθούν ανά περιφέρεια ως εξής:

 

Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, ∆υτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορ. Αιγαίου από 25% που είναι σήµερα σε 35% από την 1η Ιανουαρίου 2017.

∆υτ. Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης από 15%  σε 25%.

Στερεάς Ελλάδας (πλην Ευρυτανίας) από 10% σε 20%.

Αττικής και Ν. Αιγαίου το όριο ανέρχεται σήµερα σε 10% και η Κοµισιόν δεν έχει εγκρίνει την αύξησή του. Το υπουργείο Οικονοµίας, πάντως, βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε τις Βρυξέλλες.

ΠΗΓΗwww.agronews.gr
SHARE