Έως 9 Σεπτεμβρίου οι ενστάσεις από τους «κομμένους» της εξισωτικής 2015

Έως 9 Σεπτεμβρίου οι ενστάσεις από τους «κομμένους» της εξισωτικής 2015

Έως 9 Σεπτεμβρίου οι ενστάσεις από τους «κομμένους» της εξισωτικής 2015

Έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2015, να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα κατανομής της και είτε έχουν απορριφθεί, είτε δεν εισέπραξαν το σωστό ποσό, μπορούν να υποβάλουν ένσταση ώστε αμέσως μετά το διοικητικό έλεγχο από το Υ.Α.Α.Τ. να καταστεί δυνατή η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης.
Για τα παραπάνω ενημέρωσε σχετικά ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλονιάς-Ιθάκης, μέσω της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο οποίος μετά από έγγραφο του οργανισμού πληρωμών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προώθησε τις ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων ντόπιων παραγωγών, με ή χωρίς αποκλίσεις-κυρώσεις, της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2015 σε όλες στις δημοτικές ενότητες των δήμων Κεφαλονιάς-Ιθάκης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Πλέον, οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί παραγωγοί, δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2015, μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τα δημοτικά καταστήματα όλων των δημοτικών ενοτήτων και αν επιθυμούν μπορούν, είτε έχουν απορριφθεί ή δεν εισέπραξαν το σωστό ποσό, να υποβάλουν ένσταση στα γραφεία του κέντρου εξυπηρέτησης αγροτών (Κ.Ε.Α.), στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι, το αργότερο έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, ώστε αμέσως μετά το διοικητικό έλεγχο από το Υ.Α.Α.Τ. να καταστεί δυνατή η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης.
Υπενθυμίζεται ότι το Κ.Ε.Α. του Ε.Α.Σ., ως ο μοναδικός πιστοποιημένος φορέας για την υποβολή αιτήσεων επιδοτήσεων σε επίπεδο Περιφέρειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, διαθέτει πλήρες αρχείο για την εξυπηρέτηση όλων των Θιακών και Κεφαλλονιτών παραγωγών δικαιούχων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης στα οποία περιλαμβάνεται και η εξισωτική αποζημίωση, η οποία αφορά στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.