Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα ως τον Οκτώβριο του 2018

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα ως τον Οκτώβριο του 2018

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα ως τον Οκτώβριο του 2018

Κατά δύο χρόνια παρατείνεται η προθεσμία για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, όπως προβλέπει ο νέος νέος νόμος, που τίθεται σε ισχύ από τις 8 Οκτωβρίου. Προβλέπει μεγάλα πρόστιμα για τα αυθαίρετα κτίσματα που δεν θα δηλωθούν έως τον Οκτώβριο του 2018.

Παράλληλα προβλέπεται μείωση των προστίμων για ειδικές, ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού και αύξηση των δόσεων αποπληρωμής σε 80. Ταυτόχρονα μειώνεται και το παράβολο «τακτοποίησης» από τα 500 στα 250 ευρώ για παρανομίες με επιφάνεια έως 100 τ.μ.

Με τον νέο νόμο δε θα χρειάζεται πλέον να περιμένει ένας ιδιοκτήτης την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης προκειμένου να αρχίσει να χτίζει. Υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη μελέτη, θα παίρνει αυτόματα αριθμό οικοδομικής άδειας.

SHARE