Σε 35 νέες προσλήψεις θα προχωρήσει η Τράπεζα της Ελλάδος

Σε 35 νέες προσλήψεις θα προχωρήσει η Τράπεζα της Ελλάδος

Σε 35 νέες προσλήψεις θα προχωρήσει η Τράπεζα της Ελλάδος

Η έκδοση της πολυαναμενόμενης προκήρυξης τοποθετείται στις αρχές του Σεπτεμβρίου και αφορά πτυχιούχους ΤΕΙ και απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι επιτυχόντες θα συνάψουν αρχικά διετή σύμβαση εργασίας, η οποία θα μπορεί να παραταθεί για ένα έτος. Ακολούθως, και εφόσον η θητεία τους κριθεί ευδόκιμη, θα διοριστούν από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας τους.

Ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν, μεταξύ άλλων, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και -ενδεχομένως- γνώση μίας ακόμα γλώσσας της Ευρώπης και άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πηγή: www.ethnos.gr

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE