Ενημέρωση σχετικά με την συμμετοχή στα φαρμακα από τους πρώην δικαιούχουν του...

Ενημέρωση σχετικά με την συμμετοχή στα φαρμακα από τους πρώην δικαιούχουν του ΕΚΑΣ

Ενημέρωση σχετικά με την συμμετοχή στα φαρμακα από τους πρώην δικαιούχουν του ΕΚΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4411/2016 οι συνταξιούχοι οι οποίοι με βάση το άρθρο 92 του ν.4387/2016 παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη οικογενείας τους, λαμβάνουν τα φάρμακα με μηδενική συμμετοχή. Ως εκ τούτου, και έως την τελική κατάργηση του ΕΚΑΣ την 1/1/2020, για τους ασθενείς αυτούς οι ιατροί θα πρέπει να επιλέγουν ποσοστό 0% κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων.

ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

SHARE